Οδηγός Λεωφορείου/ Bus Driver (Nicosia/Larnaca – MGR040620)

Full Time
Applications have closed

Οδηγός Λεωφορείου 

Πελάτης μας, αναγνωρισμένος και σημαντικός Οργανισμός στον τομέα των Δημόσιων Μεταφορών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επιθυμεί να προσλάβει στελέχη με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, για θέση  Οδηγού Λεωφορείου, με έδρα τη Λευκωσία ή/και Λάρνακα.

Η Θέση

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι αναμένεται να εργάζονται και να οδηγούν σύμφωνα με τις πολιτικές του Οργανισμού, να σέβονται τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδρομές/δρομολόγια, να διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών και να τους παρέχουν αποτελεσματική συνολική εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την:

 • Συλλογή εισιτηρίων και έλεγχο ότι τα εισιτήρια είναι έγκυρα
 • Πραγματοποίηση της διαδρομής σύμφωνα με το συγκεκριμένο δρομολόγιο και στο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα
 • Επικοινωνία με την αίθουσα ελέγχου για τυχόν περιστατικά/προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, καθώς και παροχή δεδομένων / πληροφορίών
 • Έλεγχο της τεχνικής κατάστασης και του εξοπλισμού του λεωφορείου σε καθημερινή βάση
 • Βοήθεια προς τους επιβάτες καθώς επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από το λεωφορείο σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο
 • Παράδοση των καθημερινών εισπραχθέντων μετρητών μαζί με τα μη έγκυρα εισιτήρια στο τέλος της υπηρεσίας
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πολιτικές για Υγεία και Ασφάλεια, Πρόληψη Κινδύνων, Προστασία Δεδομένων, Ποιότητα και Περιβαλλοντικού Έλεγχου
 • Συνεργασία/συντονισμό με τον υπεύθυνο επόπτη (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί από τον Οργανισμό) σε άλλα καθήκοντα που κρίνονται απαραίτητα

Προσόντα

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης
 • Δυνατότητα συστηματικής και αποτελεσματικής εργασίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προθυμία και διαθεσιμότητα για εργασία κάτω από ένα ευέλικτο πρόγραμμα
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν
 • Καλές επικοινωνίακές δεξιότητες

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων καθώς και συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς επίσης και αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου, Άδειας οδήγησης, Επαγγελματικής Άδειας οδήγησης και καθαρού Ποινικού Μητρώου στο careers@mgr-hr.com ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο +357 22 877744 μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Η MGR και ο πελάτης μας είναι εργοδότες παροχής ίσων ευκαιριών.

 

Bus Driver

Our client, a reputable and established Public Transport organization with local and international operations, is seeking to recruit high calibre professionals for the position of Bus Driver, to be based in Nicosia and/or Larnaca.

The Position

The successful candidates will drive in accordance to the policies of the Company, respecting the time schedules and routes/itineraries, ensuring the passengers’ safety and providing an efficient overall service. Duties and responsibilities include amongst other:

 • Collecting ticket fares and checking that the tickets are valid.
 • Carrying out the route as per the itinerary and in the expected timeframe.
 • Communicating to the Control Room any incidence/problem that were produced during the service.
 • Checking the technical condition of the vehicle and the equipment on board on a daily basis
 • Helping and accommodating the passengers as they board and leave the bus in accordance with the norms of safety.
 • Safeguarding the passengers’ safety and that of others drivers using the road network.
 • Communicating to the Control Room any data/information relative to the safety and complaints of the passengers.
 • Handing over of the daily collected cash (money) together with the invalid (null) tickets at end of duty.
 • Safeguarding the compliance with the norms and policies for Health and Safety, Risk Prevention, Data Protection, Quality and Environmental Control.
 • Cooperating/Coordinating with the Service Supervisor (or any other person assigned by the company) in other tasks as deemed necessary.

Requirements

 • Professional Driving Licence
 • Ability to work systematically and efficiently
 • Pleasant personality
 • Willing and available to work under a shifts schedule
 • Take initiative to solve problems under unforeseen circumstances
 • Good communication skills (impact/influence)
 • Copy of valid ID and/or Passport
 • Copy of valid Driving License
 • Copy of valid Professional Driving License
 • Copy of Clean Criminal Record

Remuneration

An attractive and competitive remuneration package will be offered to the successful candidates, as well as opportunities for continuous growth and development

Applications

All applications will be treated with the strictest confidentiality. Interested applicants should forward their Curriculum Vitae and the required documents stated above or contact us at careers@mgr-hr.com or at +357 22 877744 by Friday, 26th of June 2020.

MGR and our Client are equal opportunities employers